Europeiska unionens officiella tidning
Kontroll av den certifierade elektroniska utgåvan
  1. EUROPA
  2. EU:s lagstiftning och publikationer
  3. EUR-Lex
  4. CheckLex

Kontroll

  1. (PDF)
    (du har inte valt någon fil)
  2. (XML)
    (du har inte valt någon fil)

CheckLex:
Kontrollera den elektroniska utgåvan av EUT


Med CheckLex kan du kontrollera om den elektroniska utgåvan av ett nummer av Europeiska unionens officiella tidning (EUT) är autentisk. Om kontrollen säger att det aktuella numret av den elektroniska utgåvan är autentiskt är det en garanti för att inget har ändrats sedan den dag då det signerades.

Från och med den 1 juli 2013 är den elektroniska versionen av EUT (e-EUT) giltig och har rättslig verkan, enligt förordning (EU) nr 216/2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning.

Den elektroniska utgåvan av EUT har en avancerad elektronisk signatur som garanterar dess äkthet, integritet och oföränderlighet, i enlighet med direktiv 1999/93/EG.

Pappersutgåvan har inte längre någon rättslig verkan, utom i undantagsfall då Publikationsbyråns it-system på grund av oförutsedda händelser inte fungerar och den elektroniska versionen inte kan publiceras.

Pappersversion av EUT med rättslig verkan